slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
Ông Nguyễn Chí Kiên

Chủ tịch HĐQT

14:11 23/06/22 1.310 lượt xem
Ông Trịnh Văn Thiệm

Thành viên HĐQT

14:10 23/06/22 943 lượt xem
Ông Trịnh Văn Thiềm

Thành viên HĐQT

14:09 23/06/22 907 lượt xem
Bà Phạm Thu Hằng

Thành Viên HĐQT

14:08 23/06/22 1.079 lượt xem
Ông Vũ Ngọc Định

Thành viên HĐQT

14:06 23/06/22 653 lượt xem
Bà Bùi Thái Ly

Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

11:07 29/06/22 68 lượt xem
Bà Phạm Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc

11:07 29/06/22 0 lượt xem
Bà Nguyễn Thị Hương

Trưởng Ban Kiểm Soát

14:06 23/06/22 782 lượt xem
Bà Hà Thanh Hương

Thành viên Ban Kiểm soát

11:03 29/06/22 868 lượt xem
Bà Nguyễn Thị Nga

Thành viên Ban Kiểm soát

11:04 29/06/22 721 lượt xem
Ông Ngô Quyết Tiến

Kế toán trưởng

11:09 29/06/22 780 lượt xem