slide1
slide2
slide3
slide4
slide5
Ông Nguyễn Chí Kiên

Chủ tịch HĐQT

14:11 23/06/22 172 lượt xem
Ông Trịnh Văn Thiệm

Thành viên HĐQT

14:10 23/06/22 166 lượt xem
Ông Trịnh Văn Thiềm

Thành viên HĐQT

14:09 23/06/22 129 lượt xem
Bà Phạm Thu Hằng

Thành Viên HĐQT

14:08 23/06/22 143 lượt xem
Ông Vũ Ngọc Định

Thành viên HĐQT

14:06 23/06/22 147 lượt xem
Ông Trịnh Văn Thiệm

Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

11:07 29/06/22 0 lượt xem
Bà Phạm Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc

11:07 29/06/22 0 lượt xem
Bà Nguyễn Thị Hương

Trưởng Ban Kiểm Soát

14:06 23/06/22 151 lượt xem
Bà Hà Thanh Hương

Thành viên Ban Kiểm soát

11:03 29/06/22 111 lượt xem
Bà Nguyễn Thị Nga

Thành viên Ban Kiểm soát

11:04 29/06/22 112 lượt xem
Ông Ngô Quyết Tiến

Kế toán trưởng

11:09 29/06/22 121 lượt xem