slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Thành tích đạt được

Thương hiệu và uy tín của Tập đoàn Thaigroup đã được khẳng định vững chắc và rộng lớn trong cộng đồng doanh nghiệp cả nước, hiện đang là một trong những tập đoàn nổi tiếng hàng đầu tại tỉnh Ninh Bình và cả nước về quy mô, hiệu quả kinh doanh và đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm nghìn tỉ đồng mỗi năm. Thaigroup nói chung cũng như Ban lãnh đạo của tập đoàn Thaigroup nói riêng nhận được bằng khen của Thủ thướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình, … và rất nhiều giấy khen, bằng khen khác thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của Thaigroup cho sự nghiệp phát triển của cộng đồng, quốc gia Việt Nam.

 • Năm 2009: Bằng chứng nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” do Hội đồng bình xét doanh nhân toàn quốc trao cho Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch HĐQT Xuân Thành Group.

• Năm 2009: Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình trao cho Tập thể công ty đã có “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp năm 2009”.

• Bằng khen “Thành tích suất sắc trong công tác quản lý, điều hành có hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt “Danh hiệu doanh nhân VN tiêu biểu 2009”.

 • Năm 2011: Huân chương Lao động hạng ba vì những thành tích xuất sắc trong công tác từ 2006-2010 do Chủ tịch nước Trao cho Ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT Xuân Thành group.

• Chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2010, 2012, 2014 do UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng.

• Năm 2015: Bằng khen của UBND tỉnh Ninh Bình trao cho Xuân Thành Group “Đã có nhiều thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh”.

• Đầu năm 2016 được nhận Bằng khen của Chủ Tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam trao cho Tập thể Tập đoàn Xuân Thành và Cá nhân Chủ tịch HĐQT vì “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cũng như xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh Ninh Bình”

 
Thành tích đạt được