slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Trịnh Văn Thiệm

Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Văn Thiệm
Ông Trịnh Văn Thiệm
Thành viên HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 2005 - 2015:
Quản lý khách sạn New Pacific tại TP.Hồ Chí Minh

Từ 5/2016 - 11/2018:
Tổ trưởng Tổ kiểm soát nội bô; Phó Giám đốc điều hành khách sạn Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 3/2017 đến nay:
Tổng Giám đốc Công ty CP Bình Minh Group

Từ 12/2018 đến 2019:
Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Kim Liên

Từ 2020 đến nay:
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Kim Liên

Năm 2019 – 2022
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Năm 2021 - 6/2024
Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup ​​

Năm 2021 - Nay
Thành Viên HĐQT Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup