slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Trịnh Văn Thiệm

Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Văn Thiệm
Ông Trịnh Văn Thiệm
Thành viên HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Năm 2006 – 2007
  • Nhân viên  Khách sạn Tân Mỹ Đình
Năm 2008 – 2010
  • Nhân viên Khách sạn Asian Ruby
Năm 2011 – 2015
  • Quản lý Khách sạn New Pacific
Năm 2016
  • Phó Kiểm soát nội bộ Công ty CP Du Lịch Kim Liên
Năm 2017 – nay
  • Phó Giám đốc Công ty CP Du Lịch Kim Liên
Năm 2019 – nay
  • Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings
Năm 2021 - nay
  • Thành Viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup