slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Trịnh Văn Thiềm

Thành viên HĐQT

Ông Trịnh Văn Thiềm
Ông Trịnh Văn Thiềm
Thành viên HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 2011 – 2012:
Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 2012 – 2015:
Trợ lý ban TGĐ kiêm Trưởng phòng KT2 Công ty Bảo Minh Sài Gòn

Từ 2015 – Nay:
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kaito Cement
Bình Phước

Từ 2020 – Nay:

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Enclave Phú Quốc