slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Bà Nguyễn Thị Hương

Trưởng Ban Kiểm Soát

 
Bà Nguyễn Thị Hương

Bà Nguyễn Thị Hương
Trưởng ban kiểm soát
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 2013 - 2015:
  • Kế toán nội bộ - Công ty TNHH kinh doanh quốc tế Hà Thành
Từ 2015 - nay:
  • Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup