slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Vũ Ngọc Định

Thành viên HĐQT

 
Ông Vũ Ngọc Định

Ông Vũ Ngọc Định
Thành viên HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
2001 – 2008:
 
Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành

2008 – 2010: 
Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái

2011 – 2018:
Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam

2019 – nay: 
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc

4/2020 - 2022: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup

1/2021 - 4/2021: 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

4/2021 - nay: 
Thành viên HĐQT Thaigroup

9/2023 - nay:
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings