slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Vũ Ngọc Định

Thành viên HĐQT

 
Ông Vũ Ngọc Định

Ông Vũ Ngọc Định
Thành viên HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
2001 – 2008:
 
- Trợ lý Giám đốc tại Doanh nghiệp Xuân Thành
2008 – 2010: 
- Thư ký tại Tập đoàn Xuân Thái
2011 – 2018:
- Chỉ huy trưởng công trường dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, Kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Quảng Nam của Công ty CP Thủy điện Quảng Nam
2019 – nay: 
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc
4/2020 - nay: 
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Tập đoàn Thaigroup
1/2021 - 4/2021: 
- Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings
4/2021 - nay: 
- Thành viên HĐQT Thaigroup