slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Bà Phạm Thu Hằng

Thành Viên HĐQT

Bà Phạm Thu Hằng
Bà Phạm Thu Hằng
Thành viên HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 06/2004 – 04/2005
  • Kế toán viên Công ty PoosingVina
Từ 05/2005 – 04/2006
  • Kế toán viên Công ty TNHH May Việt Ý
Từ 05/2006 – 12/2010
  • Kế toán viên Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Xuân Thái
Từ 01/2011 – 12/2014
  • Trưởng phòng kế toán Công ty Cổ phần – Tập đoàn Thaigroup
Từ 01/2015 - nay
  • Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần – Tập đoàn Thaigroup