slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Nguyễn Chí Kiên

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Chí Kiên

Ông Nguyễn Chí Kiên
Chủ tịch HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 12/2001 –03/2003
- Kế toán tổng hợp - Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp
Từ 04/2003 –  02/2006
- Lao động tự do
Từ 03/2006 – 06/2006
- Kế toán trưởng Xí nghiệp cơ khí Quang Trung
Từ 07/2006 – 02/2007
- Kiểm soát viên thuế Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình
Từ 01/2008 – 12/2012
- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái
Từ 01/2013 – 01/2022
- Kế toán trưởng kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup
Từ 02/2019 – 02/2020
- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings
Từ 02/2020 – nay
- Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings