slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Nguyễn Chí Kiên

Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Chí Kiên

Ông Nguyễn Chí Kiên
Chủ tịch HĐQT
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ 12/2001 –03/2003
Kế toán tổng hợp - Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp

Từ 03/2006 – 06/2006
Kế toán trưởng Xí nghiệp cơ khí Quang Trung

Từ 07/2006 – 02/2007
Kiểm soát viên thuế Chi cục thuế huyện Yên Mô, Ninh Bình

Từ 01/2008 – 12/2012
Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái

Từ 01/2013 – 01/2022
Kế toán trưởng kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP - Tập đoàn Thaigroup

Từ 02/2019 – 02/2020
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thaiholdings

Từ 04/2023 – nay
Chủ tịch HĐQT  Công ty Cổ phần Thaiholdings