slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Ông Ngô Quyết Tiến

Kế toán trưởng

Ông Ngô Quyết Tiến
Ông Ngô Quyết Tiến
Kế toán trưởng
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1997 - 2006
  • Kế toán  Công ty CP Dược phẩm Ninh bình
2007 - Nay
  • Kế toán trưởng Công ty CP – Tập đoàn Thaigroup