Địa chỉ: Tổ 8 Khu tái định cư, khu phố 5, đường Dương Đông, TP. Phú Quốc, Kiên Giang
Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê