• Địa chỉ: Số 210 Đường Trần Quang Khải , Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
  • Vốn điều lệ: 1.395.380.000.000 vnđ.
  • Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.