• Địa chỉ: Số 5 – 7 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
  • Vốn điều lệ: 69.571.530.000 đồng
  • Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Khách sạn