Địa chỉ: Số 11A, phố Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng
Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.