Chương trình Team building 2022 đã tạo dấu ấn và cơ hội để các CBNV Thaigroup được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau 1 năm cố gắng làm việc.
Đây cũng là dịp để tất cả mọi người được gắn kết, hiểu và chia sẻ với nhau hơn nữa. Và sự ĐOÀN KẾT sẽ là SỨC MẠNH giúp tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và hướng đến sự thịnh vượng chung của Tập đoàn trong tương lai!
Dưới đây là một số các hình ảnh đẹp trong chương trình: