NHÀ MÁY XI MĂNG THAICEMENT HÀ TIÊN
- Vị trí: huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
- Công suất: 4,5 triệu tấn/năm
- Tổng mức đầu tư: 12.000 tỷ đồng (Giai đoạn I: 6.800 tỷ đồng)