NHÀ MÁY DAP SỐ 3
- Vị trí: huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
- Diện tích: Khoảng 50 ha
- Công suất: 340.000 tấn/năm
- Tổng mức đầu tư: 4.000 tỷ đồng
-  Khởi công dự kiến Quý III năm 2023
-  Đưa vào khai thác dự kiến Quý IV năm 2025