KIM LIÊN SQUARE
- Vị trí: 5-7 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Diện tích: 3.5 ha
- Tổng mức đầu tư: 15.000 tỷ đồng
- Khởi công dự kiến vào Quý II năm 2023 và hoàn thành dự kiến vào Quý IV năm 2025